„Czytanie jest the best!”

            25 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze został ogłoszony konkurs plastyczny pod tytułem „Czytanie jest the best!”. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Fundacja Sąsiedzi oraz Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego. Wpisywał się on w działania Festiwalu literackiego „Na pograniczu kultur” w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku.

           Celem konkursu było promowanie czytania jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego. Podkreślenie roli czytania w rozwoju myślenia, wyobraźni i wrażliwości. Rozwijanie wyobraźni twórczej. Zachęcenie do podejmowania twórczych działań. Umożliwienie prezentacji własnej twórczości. Podjęcie działań zgodnych z realizacją kierunków polityki oświatowej MEN: „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”.

        W konkursie uczestniczyli uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: „klas I-III” i „klas IV-VI”. W obu kategoriach wiekowych zadaniem było wykonanie ilustracji do wybranej książki jednego z autorów: Grzegorza Kasdepkego, Wojciecha Mikołuszki, Marcina Pałasza, Tomasza Samojlika, Zofii Staneckiej, Agnieszki Suchowierskiej, Celiny Zubryckiej, Barbary Kosmowskiej, Agnieszki Tyszki, Renaty Piątkowskiej. Praca miała być wykonana dowolną techniką plastyczną na kartce o formacie A4.

        Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Anuszkiewicz, Małgorzata Milewska, Urszula Pastewska i Emilia Świątkowska, uznała, że wykonawcami najlepszych prac w kategorii wiekowej „klasy I-III” byli: Julia Bagieńska z klasy II i Kacper Borkowski z klasy III, natomiast w kategorii wiekowej „klasy IV-VI” najlepszą pracę wykonała Anita Pietrzeniec z klasy IV.

          Zwycięzcy etapu szkolonego otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ich prace zostały przesłane do Białegostoku, aby mogły wziąć udział w kolejnym etapie konkursu.

Oprac. Emilia Świątkowska

Fot. Emilia Świątkowska

 

Możesz również polubić…

Skip to content