Rok szkolny 2023/2024

KALENDARZ SZKOLNY 2023/2024
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2023 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
3 Ferie zimowe: 22 stycznia – 4 lutego 2024 r.:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
4 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca-2 kwietnia 2024 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
5.  Egzamin ósmoklasisty 14 maja 2024 r.
15 maja 2024 r.
16 maja 2024 r.

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).
6 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: w szkole podstawowej (święta państwowe i kościelne) 01 listopada 2023 r. – Wszystkich Świętych
01 stycznia 2024 r. – Nowy Rok
06 stycznia 2024 r. – Święto Trzech Króli
01 maja 2024 r.- Święto Pracy
03 maja 2024 r.- Rocznica Konstytucji 3 Maja
30 maja 2024 r. – Boże Ciało
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
7. Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.W tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica) 22 grudnia 2023 r. (piątek) 
29-30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek) 
  02 maja 2024 r. (czwartek) 
31 maja 2024 r. (piątek)

    (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt.2 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z poź. zm.).
9 Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
(podstawa prawna § 3 ust. pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Skip to content