KLUB OLIMPIJCZYKA 

UKS ,,Olimp”

 

        W naszej szkole od 1999 roku działa Uczniowski Klub Sportowy ,,OLIMP”. Prezesem Klubu jest nauczyciel wychowania fizycznego mgr Bogusława Anna Juchniewicz. Swoją działalnością obejmuje uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli oraz   rodziców. W roku szkolnym 2005/200 liczba członków- zawodników Klubu wynosi 24. Klub prowadzi sekcję lekkiej atletyki.

          Zajęcia sportowe organizowane uczniom, układają się według kalendarzy imprez sportowych (szkolnego, gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i skorelowane są z działalnością i zadaniami szkoły. Należą do nich: zajęcia sportowe, które mają na celu szkolenie o charakterze ciągłym (sekcja lekkoatletyczna),zajęcia sportowo-rekreacyjne (wyjazdy na basen, rajdy rowerowe), gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe, tenis stołowy.

     Do zadań  Klubu ,,Olimp” należy organizowanie imprez sportowych na terenie szkoły :

imprezy wewnątrzszkolne

– Turniej gier i zabaw dla klas IV-VI (luty)

–  Dzień sportu szkolnego – 1 czerwca 2005r.( kl.IV-VI, gimnazjum):

– podsumowanie działalności roku sportowego (wręczenie medali i dyplomów),

–  wybór najlepszego sportowca roku,

–  organizowanie zawodów sportowych dla uczniów klas I- III, IV-VI, gimnazjum

– Indywidualne biegi przełajowe  kl.IV-VI (wrzesień), gimnazjum (wrzesień)

– Sztafetowe biegi przełajowe klas IV-VI (wrzesień), gimnazjum (wrzesień)

– Turniej tenisa stołowego kl.IV-VI ( październik ), gimnazjum (październik)

imprezy międzyszkolne

– Turniej tenisa stołowego szkół gimnazjalnych ( październik), Gimnazjum Krasnybór i Gimnazjum Sztabin

       Efektem systematycznie prowadzonych zajęć jest udział reprezentacji naszej szkoły w zawodach sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy i Ludowe Zespoły Sportowe.

Szkoła Podstawowa

 • Indywidualne biegi przełajowe – 19.03.05r. – Augustów, 10.04.05r. –Turośl, 22.09.05r.- Sztabin, 24.09.05r. – Augustów
 • Mistrzostwa Powiatu LZS w biegach przełajowych –15.04.05r.-Augustów
 • Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w biegach przełajowych –23.04.05r.- Białystok
 • Turniej piłki nożnej Coca-Cola Cup 2005 – 20.04.05r.- Dąbrowa Białostocka
 • V Podlaskie Igrzyska w lekkiej atletyce – 17.05.05r. – Suwałki
 • Sztafetowe biegi przełajowe – 15.09.05r.- Sztabin, 18.09.05r.- Augustów, 5.10.05r. – Augustów
 • Turniej tenisa stołowego – 14.12.05r. – Jaziewo

Gimnazjum

 • Mistrzostwa Powiatu LZS w biegach przełajowych – 15.04.05r.- Augustów
 • Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w biegach przełajowych – 23.04.05r. – Białystok
 • VI Podlaska Gimnazjada w lekkiej atletyce –15.05.05r. –Suwałki, 28.05.05r. – Białystok
 • Indywidualne biegi przełajowe – 15.09.05r.- Sztabin, 18.09.05r. – Augustów, 5.10.05r. – Augustów
 • Sztafetowe biegi przełajowe – 22.09.05r. – Sztabin, 24.09.05r.- Augustów, 18.10.05r.- Augustów

 

Zawodnicy naszego Klubu mają wiele osiągnięć sportowych.

 

szkoła podstawowa- osiągnięcia drużynowe: *12 miejsce chłopców ( na 62 szkoły ) i  36 miejsce dziewcząt ( na 67 szkół ) w Igrzyskach Grupy Północnej w Indywidualnych biegach przełajowych oraz 12 miejsce chłopców ( na 62 szkoły) i  36 miejsce dziewcząt ( na 67 szkół ) w finale województwa podlaskiego – w nowym roku szkolnym 10 osób uzyskało awans do półfinału wojewódzkiego;    * 11 miejsce dziewcząt ( na 37 szkół ) i 7 miejsce chłopców ( na 32 szkoły) w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS w  biegach przełajowych; * 13 miejsce dziewcząt i 8 miejsce chłopców w Igrzyskach Grupy Północnej w Sztafetowych biegach przełajowych;  * 3 miejsce chłopców w rundzie eliminacyjnej Turnieju piłki nożnej Coca-Cola Cup 2005; osiągnięcia indywidualne: Mariusz Chojnowski – 2 miejsce w Finale Województwa Podlaskiego w Indywidualnych biegach przełajowych, Julia Chojnowska – 1 miejsce w Półfinale Wojewódzkim V Podlaskich Igrzysk w  lekkiej atletyce.

gimnazjum – osiągnięcia drużynowe: * 1 miejsce  w Mistrzostwach Powiatu LZS w Indywidualnych biegach przełajowych oraz 9 miejsce dziewcząt ( na 32 szkoły) i 16 miejsce chłopców ( na 25 szkół) w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS; * 4 miejsce chłopców i 6 miejsce dziewcząt w Igrzyskach  Powiatu w Indywidualnych biegach przełajowych oraz 9 miejsce chłopców ( na 16 szkół) w Gimnazjadzie Grupy Północnej w Sztafetowych biegach przełajowych;

osiągnięcia indywidualne: Karol Paul  – 3 miejsce w Półfinale Wojewódzkim VI Podlaskiej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce i 9 miejsce w finale wojewódzkim; Diana Cornuet – 32 miejsce i Wojciech Pomichter – 35 miejsce w Finale Województwa Podlaskiego w Indywidualnych biegach przełajowych.

            W klasyfikacji końcowej współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych – małych – województwa podlaskiego za rok szkolny 2004/2005 nasza szkoła, reprezentowana przez zawodników UKS,, Olimp”, znalazła się na 22 miejscu na 94 szkoły. Natomiast gimnazjum na 108 miejscu na 161 szkół.   UKS,,OLIMP” stara się również o pozyskiwanie sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć. W 2003r. po wniosku złożonym w Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu  w Warszawie, otrzymaliśmy sprzęt ogólnorozwojowy. W roku 2005 otrzymaliśmy sprzęt do unihokeja.                                                                                                                                                             

 

 

Skip to content