REGULAMIN KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

Centrum służy uczniom, jako źródło wiedzy i informacji.

Obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

 1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) mogą  korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły w ustalonych godzinach.
 2. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin na czas korzystania ze stanowiska, akceptując tym samym regulamin.
 3. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia edukacyjne.
 4. Nie można wykorzystywać komputera do gier i  zabaw.
 5. Programy udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.
 6. Korzystać można tylko  z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 7. Uczniowie mogą używać własnych pendrive`ów i płyt CD/DVD za zgodą opiekuna MCI. Przy korzystaniu z pendrive`a lub własnej płyty uczeń ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.
 8. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 10.  Uczeń jest zobowiązany ustąpić stanowisko komputerowe nauczycielowi.
 11.  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 12.  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 14.   Zabrania się:
 15. a)    zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do   przemocy, pornografii oraz przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne;
 16. b)    korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu w celach zarobkowych.
 17. Nie należy do centrum przychodzić z napojami ani innymi artykułami spożywczymi.
 18. Użytkownicy mogą zgłaszać inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.  
 19. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w MCI, należy  zachować ciszę.
 20. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni, nie wnosić ze sobą plecaków ani toreb. Przy stanowisku można mieć ze sobą jedynie zeszyt i długopis.
 21. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

 

 oprac. E. Świątkowska

 

Skip to content