O nas

W szkole uczy 17nauczycieli.

W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze przekształcił się w Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Krasnymborze. Organem prowadzącym dla szkoły jest samorząd terytorialny, czyli Gmina Sztabin.   Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze jest mgr inż. Barbara Kotarska. Szkoła zatrudnia 19 nauczycieli.

Szkoła realizuje programy nauczania wpisane do rejestru i zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prowadzi też działania wychowawcze w oparciu o własny program wychowawczy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Proces edukacyjny ma na celu dobro dzieci i młodzieży, a przede wszystkim zapewnienie i zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym. Wszystkie prowadzone w szkole działania finansowane są z budżetu (MEN) państwa
Jesteśmy szkołą, w której wspieramy dzieci w ich rozwoju poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę, uczymy i przygotowujemy do życia, nie odbierając dzieciństwa, radości i humoru. Zapewniamy klimat zaufania, akceptacji i wolności, dzięki czemu pomagamy naszym uczniom odkrywać i wzmacniać ich mocne strony. Umożliwiają nam to programy projakościowe, programy współfinansowane przez Unię Europejską, różnorodne warsztaty, kształtujące i rozwijające osobowość naszych uczniów.

Aktywnie uczestniczymy w życiu osiedla, a także intensywnie współpracujemy z instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży.
Starając się stwarzać warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz realizując ich pasje i marzenia kierujemy się następującymi zasadami:

• dostrzegamy w każdym uczniu jego zdolności i umacniamy wiarę w siebie,
• dostosowujemy ofertę edukacyjną do każdej grupy wiekowej, jak i indywidualnych możliwości ucznia,
• inspirujemy do twórczego rozwoju,
• zachęcamy uczniów do sprawdzania swoich wiadomości i umiejętności poprzez udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych w szkole i poza nią,
• zachęcamy dzieci i młodzież do tworzenia ceremoniału i tradycji szkoły,
• propagujemy nowoczesne metody nauczania,
• zapewniamy bezpieczeństwo,
• wspomagamy rodziców naszych uczniów w procesie wychowawczym.
Wszelkie nasze działania służą kształtowaniu sfery intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej młodego człowieka.

Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie i rozwój kolejnych pokoleń mieszkańców Krasnegoboru.

Skip to content