Biblioteka szkolna wyrusza z uczniami

Wczesny ranek. Wyruszyć o świcie. Podróżować dookoła, wyprzedzając słońce, ukraść mu cały dzień. Robić tak bez końca i nie starzeć się ani o dzień.

(James Joyce, Ulisses)

 

        22 maja 2024 r. uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Krasnymborze wybrali się do Augustowa, aby zwiedzić Muzeum Ziemi Augustowskiej oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Tam czekało ich wiele atrakcji. Miedzy innymi poznawanie historii regionu, z którego pochodzą oraz zajęcia teatralne.

        Pani Anna Guzewicz, jak zwykle w bardzo ciekawy sposób, przybliżyła uczniom tajniki starych, czasem już wymarłych zawodów. Uczniowie poznali sekrety, między innymi: garncarstwa, tkactwa, myślistwa, czy rybołówstwa. Obejrzeli także wiele eksponatów związanych z tą tematyką. Niektóre z nich pochodziły z Krasnegoboru. Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądało życie w czasach bez telewizji i  komputera? Jak spędzano czas wolny? Jakie gry były wówczas w użyciu? Dzięki niezwykle sugestywnemu opowiadaniu pani prowadzącej, mogli sobie wyobrazić siebie w tamtych czasach. Z zaangażowaniem pytali o interesujące ich szczegóły.

      Kolejną lekcją tego dnia były zajęcia teatralne prowadzone przez pana Konrada Milanowskiego, scenarzysty, autora tekstów piosenek, a przede wszystkim aktora amatorskiego Teatru Pneumatycznego w Augustowie, działającego od 2018 roku przy Augustowskich Placówkach Kultury. Nazwa tej grupy, zrzeszającej młodzież i dorosłych, pochodzi od słowa pneuma (łac. tchnienie) i wiąże się z aktywnym, dynamicznym czynnikiem przeciwstawnym pierwiastkowi biernemu. Wskazuje, że głównym celem twórców Teatru Pneumatycznego jest tworzenie sztuki, która ma poruszać, jednocześnie dając odbiorcom możliwość złapania oddechu od codziennych trudności. Poprzez skojarzenie nazwy z młotem pneumatycznym, twórcy Teatru Pneumatycznego wskazują samym sobie na konieczność działania z energią, werwą.

 Pan Konrad wykonuje również zawód bibliotekarza.

     Warsztaty, które realizował, pozwalały uczestnikom rozwijać umiejętności aktorskie, kreatywność, samoświadomość, a także kierować zainteresowanie w stronę pracy na scenie, w filmie, telewizji lub innych zajęciach związanych z aktorstwem. Być może niektórzy z nich, po tej lekcji, będą chcieli zgłębić poznawanie tej dziedziny sztuki.

     Zajęcia rozpoczęły się od rozgrzewkowych ćwiczeń ruchowych przy muzyce. Dało się zauważyć wprowadzenie elementów pantomimy, gdzie aktor nie używa głosu, odgrywa przedstawienie używając ruchu, mowy ciała i gestów. Pozwoliło to uczestnikom ośmielić się i otworzyć na kolejne ćwiczenia. A były to między innymi takie zabawy, jak: „Samuraj”, „Dwugłowy profesor”, „Historia po zdaniu”. Uczniowie wspaniale się podczas nich bawili, a przy tym integrowali w grupie. Improwizacje teatralne zmuszały ich wyobraźnię do intensywniejszej pracy. Dużą satysfakcję prowadzącemu sprawiało sygnalizowanie przez uczniów gotowości na nowe wyzwania. Ujawniały się przy tym małe talenty, które aż prosiły się o rozwijanie ich w przyszłości.

      Uczniowie, pełni wrażeń, cieszyli się ze zdobytych doświadczeń  oraz wspólnie spędzonego czasu, który z pewnością nie był zmarnowany.

Oprac. Emilia Twardowska

fot. Emilia Twardowska

Możesz również polubić…

Skip to content