RADA RODZICÓW       

RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Imię i nazwisko Oddział Funkcja
1.       Krzysztof Kulmacz 0A Zastępca
2.       Julia Stolarska 0B Przewodnicząca
3.       Katarzyna Klas I Sekretarz
4.       Monika Paul II Skarbnik
5.       Renata Oreluk III  
6.       Beata Stefanowska IV  
7.       Beata Biedul V  
8.       Lucyna Piekarska VI  
9.       Marta Wasilewska VII  
10.   Renata Karbowska/Agnieszka Wojewnik VIII  

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Data Godzina Tematyka
1. 11.09.2023r. 14:30 Spotkanie informacyjno-organizacyjne z wychowawcami klas.

 

2. 18.12.2023r. 14:30 Spotkania wychowawców klas z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach na I półrocze.

 

3. 19.01.2024r. 14:30 Spotkanie informujące o ocenach uzyskanych  przez uczniów za pierwsze półrocze.

 

4. 17.05.2024r. 14:30 Spotkanie  informujące o przewidywanych ocenach rocznych.

 

Skip to content