RADA PEDAGOGICZNA      

RADA PEDAGOGICZNA  2022/2023

Lp. Imię i nazwisko: Funkcja: Przedmiot:
1.  Barbara Kotarska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze informatyka
2. Grażyna Anuszkiewicz wychowawca kl. I SP edukacja wczesnoszkolna
3. Ewa Białous   fizyka
4. Małgorzata Dawidowicz wychowawca kl. VI SP historia, wiedza o społeczeństwie, religia, wychowanie do życia w rodzinie
5. Mateusz Godlewski   technika
6. Bogusława Anna Juchniewicz wychowawca kl. VII, pedagog wychowanie fizyczne
7. Mariola Juchniewicz   geografia
8. Paweł Karbowski   j. angielski, programowanie
9. Bogusław Kierkla   matematyka
10. Bożena Kraszewska  wychowawca 5-6 -latków wychowanie przedszkolne
11. Henryk Krysiuk   j. polski
12. Lilia Kuleszewicz wychowawca kl. VIII SP j. angielski, j. rosyjski
13. Joanna Maciejewska wychowawca kl. IV SP, pedagog j. polski
14. Arkadiusz Maciejewski   biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, przyroda
15. Małgorzata Milewska wychowawca kl. II SP edukacja wczesnoszkolna
16. Urszula Pastewska wychowawca kl. III SP edukacja wczesnoszkolna
17. Zdzisław Pawłowicz   chemia
18. Katarzyna Diana Radziewicz wychowawca 3-4 -latków, pedagog, logopeda wychowanie przedszkolne
19. Emilia Twardowska  bibliotekarz  
20. Danuta Wojewnik wychowawca kl. V SP religia, muzyka, plastyka

 

Skip to content