Wizytacja Księdza Biskupa Diecezji Ełckiej  Dariusza Zalewskiego.

           16 października 2023 r. był ważnym dniem dla dyrekcji, nauczycieli i społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze. Tego dnia odwiedził nas gość szczególny, Ksiądz Biskup Dariusz Zalewski. Powitaliśmy go ze wzruszeniem wiedząc, że urodził się niedaleko naszej miejscowości, czyli w Augustowie, a mam pochidzi z parafii Krasnybór.

        W latach 2000–2001 pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Mikołajkach. W czasie studiów we Włoszech świadczył pomoc duszpasterską w parafii św. Agnieszki w Modenie, a także pełnił funkcję kapelana w poliklinice Umberto. W latach 2008–2010 był notariuszem kurii diecezjalnej i rzecznikiem diecezji, w 2016 został ustanowiony proboszczem parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, w latach 2010–2012 wicekanclerzem kurii diecezjalnej, a w 2019 został dyrektorem wydziału życia konsekrowanego kurii diecezjalnej w Ełku.

     . 24 września 2022 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji ełckiej ze stolicą tytularną Hólar. Święcenia biskupie przyjął 29 października 2022 w katedrze św. Wojciecha w Ełku. Głównym konsekratorem był Jerzy Mazur, biskup diecezjalny ełcki.                                                                        

      Ksiądz Biskup przybył do szkoły z  proboszczem naszej parafii, księdzem Dariuszem Rogińskim. Uroczystość rozpoczęła się, w pięknie udekorowanej, przez panią Urszulę Pastewską, sali gimnastycznej, od przywitania przez panią dyrektor Barbarę Kotarską Jego Ekscelencji oraz przedstawienia krótkiej historii szkoły w Krasnymborze.

     Po oficjalnym rozpoczęciu, nadszedł czas na montaż słowno-muzyczny przygotowany przez panie: Małgorzatę Dawidowicz, Grażynę Anuszkiewicz i Katarzynę Radziewicz. Przedstawienie miało charakter religijno-patriotyczny. Łączyło w sobie przesłanie św. Jana Pawła II z inscenizacją opowiadającą o patronie szkoły w Krasnymborze. Występujący zwrócili uwagę na to, jak ciemiężyciele odrzucali Boże prawa, a ich zachowanie przeczyło idei cywilizacji życia.

       Montaż słowno-muzyczny uświetnił walc w wykonaniu „Tańczących Emotek”, podczas którego dzieci powitały księdza biskupa wręczając szacownemu gościowi bukiet róż oraz piosenka pod tytułem „Góry do góry” zaśpiewana i zatańczona przez przedszkolaki.

       Po występie uczniów, ksiądz biskup skierował pasterskie słowo do wszystkich zebranych. Swoje odwiedziny zakończył wspólną modlitwą, udzielając wszystkim błogosławieństwa.

       Na pamiątkę  pobytu w szkole  w Krasnymborze, nauczyciele i pracownicy podarowali mu ornat i stułę.

          Na zakończenie wizyty Ksiądz Biskup udał się na słodki poczęstunek z Gronem Pedagogicznym i rodzicami. Skierował wówczas do zebranych nauczycieli słowa wsparcia, wskazując na trud przekazywania wiedzy w dzisiejszym świecie, świecie który zdecydowanie obniża autorytet nauczyciela.

         Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły. Jego Ekscelencja wniósł w mury szkoły wiele ciepła, życzliwości i radości.

Oprac. Emilia Twardowska

fot. Emilia Twardowska

 

Możesz również polubić…

Skip to content