Lekcja bezpieczeństwa

            17 października 2023 r.  odbyły się w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze lekcje z udziałem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, które zostały podzielone na dwa bloki, dla uczniów młodszych i starszych.

           Na początku policjanci odbyli rozmowę z młodszymi dziećmi z  naszej szkoły, czyli chodzącymi do przedszkola i klas I-III.

          Po opowiadaniu na temat stroju i wyposażenia każdego stróża prawa, miła pani policjantka, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”,  wyjaśniała uczniom jak należy się prawidłowo zachowywać w sklepie, na ulicy i innych miejscach publicznych. Podkreśliła ważną rolę, jaką odgrywają elementy odblaskowe, które każde dziecko powinno posiadać. Przypomniała również zasady, jakie należy stosować w kontakcie z obcymi ludźmi.

        Na zakończenie,  uczestnicy spotkania, zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa i dzielili się swoimi uwagami.

       Starsi uczniowie, uczęszczający do klas IV-VIII, wysłuchali pogadanki na temat cyberprzemocy i skutków, jakie może ze sobą nieść niewłaściwe korzystanie z Internetu.

        Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Prowadząca pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.
Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjantki.
       Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistkę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich postępowanie w szkole i poza nią.
         Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły.

Oprac. Emilia Twardowska

fot. Katarzyna Diana Radziewicz i Emilia Twardowska

 

Możesz również polubić…

Skip to content