Grudniowe rozdanie nagród w konkursach bibliotecznych 2023

          21 grudnia 2023, podczas apelu wigilijnego, pani dyrektor Barbara Kotarska wręczyła dyplomy oraz nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną oraz w konkursie powiatowym, gdzie biblioteka była współopiekunem biorącego w nim ucznia.

          Powiatowy konkurs czytelniczy  pt. „Mistrz Pięknego Czytania” trwał od 23.10.2023 r. do 24.11.2023 r. Organizatorem VI edycji tego konkursu była Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych w Suwałkach i powiatach: suwalskim (ziemskim), augustowskim i sejneńskim. Jego celem było: propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, wzbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, prezentowanie własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,  promowanie młodych talentów, wzmacnianie poczucia własnej wartości i poznawanie swoich możliwości.

    Polegał on na pięknym odczytaniu wybranego przez siebie wiersza Aleksandra Fredry. Zdobywcą III miejsca został Antoni Borawski, którego  wychowawczynią jest pani Małgorzata Milewska. Recytował on wiersz pod tytułem „Paweł i Gaweł”. Nagranie video z jego wystąpieniem było jednym z wielu, które komisja konkursowa musiała obejrzeć, aby rozstrzygnąć konkurs. Oto ono: https://spkrasnybor-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/emiliaswiatkowska_spkrasnybor_onmicrosoft_com/ESs30Xkgk-BBudXJJLd95lUB2tsQziUeW2eM-zJvWEZyTw

       W grudniu uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową, zaś opiekunowie dyplomy z podziękowaniem ze strony organizatora konkursu.

       Kolejnym nagrodzonym w grudniu konkursem był ogłoszony w październiku, a rozstrzygnięty 22 listopada 2023 r. konkurs biblioteczny pt. „Moje ukochane zwierzątko z bajki” przeznaczony dla uczniów klas „0”-III.  Polegał on na wykonaniu ilustracji ulubionego zwierzątka bajkowego dowolną techniką. Komisja konkursowa składająca się z wychowawców poszczególnych klas oraz nauczyciela bibliotekarza, rozstrzygając konkurs, brała pod uwagę: zgodność pracy z tematem, estetykę pracy, różnorodność materiałów służących do jej wykonania (stopień trudności) oraz przede wszystkim samodzielność pracy. W kategorii wiekowej „Przedszkolaki” I miejsce zajął Ignacy Stolarski, II miejsce – Natalia Rogowska i Daniel Drapczuk, III miejsce – Jakub Radziwonowicz, natomiast wyróżnienie zdobyła Laura Kuklińska. W kategorii wiekowej: „Klasy I-III” –  I miejsce zajęli: Marianna Halicka z kl. I, Paweł Stroczkowski z kl. II i Mateusz Pycz z kl. III, II miejsce – Zofia Kozłowska z kl. II, III miejsce Igor Stolarski  z kl. II, natomiast wyróżnienie przypadło Paulinie Piekarskiej z kl. II. Laureaci z obu kategorii wiekowych, a także uczestnicy będący przedszkolakami, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

     Kolejnym konkursem bibliotecznym, nagrodzonym w grudniu, był konkurs czytelniczy, który odbył się 11 grudnia 2023 r. ze znajomości komiksu Janusza Christy pt. „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” dla uczniów kl. IV-V. Jego celem było zachęcenie uczniów do czytania komiksów, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywanie wiedzy w celu rozwiązania testu zawierającego pytania zamknięte. Wzięli w nim udział prawie wszyscy uczniowie obu klas. Komisja w składzie: p. Emilia Twardowska, p. Joanna Maciejewska, p. Bogusława Anna Juchniewicz oraz p. Małgorzata Dawidowicz po podliczeniu punktów orzekła, że I miejsce w konkursie  zajęli: Julia Bagieńska z klasy IV  oraz Szymon Adaszkiewicz i Kacper Borkowski z klasy V. II miejsce – Zuzanna Kaczyńska z kl. IV oraz Lena Biedul z kl. V . III miejsce zajęła Agata Żur z kl. IV. Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

        Podobną formę miał konkurs czytelniczy, który odbył się 18 grudnia 2023 r. dla uczniów kl. VI-VIII, czyli również testu z pytaniami zamkniętymi. Tym razem ze znajomości książki Rafała Kosika pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. Komisja w składzie: p. Emilia Twardowska, p. Joanna Maciejewska, p. Małgorzata Dawidowicz oraz p. Lilia Kuleszewicz uznała, że I miejsce zajęli: Magdalena Tarasiewicz z kl. VII, Marcel Czerwiński, Kamila Karbowska, Karolina Karbowska oraz Przemysław Węglicki z kl. VIII. II miejsce przypadło Kamili Prawdzik z kl. VI oraz Kamilowi Krysztofikowi z kl. VIII. III miejsce zajął Krzysztof Wasilewski z kl. VII. Tak jak w pozostałych przypadkach zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane prze Radę Rodziców.

      Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że z chęcią wezmą oni udział w tego typu konkursach w przyszłości.

Oprac. Emilia Twardowska

fot. p. Emilia Twardowska oraz Wiktoria Kuklińska kl. VII

Możesz również polubić…

Skip to content