RADA RODZICÓW       

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w roku szkolnym 2020/2021

L.p. Imię i nazwisko Oddział Funkcja
1. Anna Borawsla 0  
2. Magdalena Chomiczewska I  
3. Beata Biedul II  
4. Grażyna Pietrzeniec III  
5. Alina Sieńkowska IV  
6. Renata Karbowska V Sekretarz
7. Irena Ostapowicz VI Przewodnicząca
8. Sylwia Czerwińska VII Zastępca Przew.
9. Barbara Miklaszewicz VIII  
10. Jadwiga Szyper VIII Skarbnik

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Data Godzina Tematyka
1. 14.09.2020r. 14;30 Spotkanie informacyjno-organizacyjne z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.
2. 17.12.2020r. 14;30 Spotkania wychowawców klas z rodzicami informujące o ocenach przewidywanych na semestr I.
3. 22.01.2021r. 14;30 Spotkanie informujące o ocenach uzyskanych  przez uczniów za pierwszy semestr.
4. 14.05.2021r. 14;30 Spotkanie  informujące o przewidywanych ocenach rocznych.
Skip to content