RADA RODZICÓW       

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w roku szkolnym 2019/2020

L.p. Imię i nazwisko Oddział Funkcja
1. Ewelina Kaczyńska 0  
2. Beata Biedul I  
3. Grażyna Pietrzeniec II  
4. Alina Sienkiewicz III  
5. Renata Karbowska IV Sekretarz
6. Beata Daniszewska V  
7. Sylwia Czerwińska VI Zastępca Przew.
8. Barbara Miklaszewicz VII  
9. Jadwiga Szyper VII Skarbnik
10. Irena Ostapowicz VIII Przewodnicząca

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Data Godzina Tematyka
1. 13.09.2019r. 14;30 Spotkanie informacyjno-organizacyjne z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.
2. 09.12.2019r. 14;30 Spotkania wychowawców klas z rodzicami informujące o ocenach przewidywanych na semestr I.
3. 16.01.2020r. 8;00 Spotkanie informujące o ocenach uzyskanych  przez uczniów za pierwszy semestr.
4. 26.05.2020r. 11;30 Spotkanie  informujące o przewidywanych ocenach rocznych.