Informuję, że od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. w klasach IV-VIII nauka odbywa się zdalnie.

Informacja dla rodziców

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 23.10.2020 r., informuję, że od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. w klasach IV-VIII nauka odbywa się zdalnie.

Lekcje będą odbywały się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

W przypadku wystąpienia trudności z pracą w trybie on-line, problemem z internetem, rodzice powinni poinformować o tym wychowawcę klasy.

Jeżeli uczeń nie posiada sprzętu komputerowego do pracy zdalnej, rodzice zgłaszają się osobiście do szkoły w celu wypożyczenia laptopa.

Zgodnie z wytycznymi rządu, uczniowie do 16 roku życia mogą przemieszczać się jedynie pod opieką dorosłych.

Możesz również polubić…

Skip to content