Kategoria: Bez kategorii

Bezpłatne narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

Szanowni Rodzice, w związku z zawarciem przez naszą szkołę porozumienia o współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie wydawania mLegitymacji udostępniamy Państwu oraz Państwa Dzieciom bezpłatne narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia...

Skip to content