Lutowe konkursy biblioteczne

       Luty 2024 roku był miesiącem, w którym odbyły się cztery konkursy zorganizowane przez bibliotekę szkolną w Krasnymborze.

        Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu odbył się konkurs na prezentację multimedialną pt. „Moje ulubione książki” Wzięli w nim udział uczniowie VII i VIII klasy. Celem konkursu było podzielenie się informacjami na temat ciekawych książek za pomocą prezentacji multimedialnej. Komisja konkursowa w składzie: p. Emilia Twardowska, p. Paweł Karbowski, p. Arkadiusz Mariusz Maciejewski, p. Katarzyna Diana Radziewicz wyłoniło następujących zwycięzców: I miejsce zajął Mateusz Białous z klasy VII, II miejsce: Przemysław Węglicki i Krzysztof Sulik z kl. VIII, a na trzecim miejscu znaleźli się: Kamil Krysztofik i Dawid Plisko z kl. VIII. Nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców były pendrive`y.

       Kolejnym konkursem bibliotecznym był konkurs literacki pt. „Baśń o smoku i smogu” Należało wymyślić baśń i upiększyć ją własnoręcznie wykonanymi ilustracjami. Praca mogła zostać wykonana na papierze w formie książeczki lub na komputerze, w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point. W konkursie wzięli udział czwartoklasiści. Komisja w składzie, panie: Emilia Twardowska, Joanna Maciejewska oraz Danuta Wojewnik jednomyślnie orzekła, że I miejsce zajęły: Agata Żur i Zuzanna Kaczyńska, natomiast wyróżniono prace: Julii Bagieńskiej, Marka Chomiczewskiego i Błażeja Piekarskiego. Na uwagę zasługiwała wyobraźnia, pomysłowość oraz talent plastyczny uczestników konkursu. Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.

      Talentem plastycznym mogli pochwalić się także uczestnicy kolejnego konkursu z klas 0-III, który nosił tytuł „Słynne bajkowe pary”. Trzeba było wykonać obrazek takiej pary korzystając z różnych technik plastycznych. Liczyła się przede wszystkim samodzielność wykonanego dzieła. Na to zwracała uwagę komisja, w której skład weszły pani bibliotekarka oraz wychowawczynie każdej z klas. Oto lista zwycięzców konkursu:

Kategoria wiekowa:

Przedszkole:

I miejsce – Natalia Rogowska

II miejsce – Waleria Kozłowska

II miejsce – Daniel Drapczuk

III miejsce – Kornelia Klas

III miejsce – Jakub Radziwonowicz

Wyróżnienie: Oliwia Skorupa

Wyróżnienie: Zuzanna Omiljan

                      

Kategoria wiekowa:

Kl. I-III

I miejsce – Marianna Halicka

I miejsce –  Mateusz Pycz

II miejsce –  Zofia Kozłowska

III miejsce – Hanna Klas

III miejsce –  Zofia Chomiczewska

Wyróżnienie – Jakub Skok

Wyróżnienie – Marcelina Piekarska

 

Im również nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.

          Ostatnim już konkursem, który odbył się w lutym, był konkurs frazeologiczny zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pt. „Wziąć byka za rogi” przeznaczony dla uczniów kl. VI-VIII.

         Polegał on na tym, aby połączyć związki frazeologiczne z ich objaśnieniami. Komisja konkursowa w składzie: p. Emilia Twardowska i p. Joanna Maciejewska uznała, że I miejsce w konkursie zajął Marcel Czerwiński z kl. VIII, II – Patrycja Piekarska z kl. VI i Martyna Hrehorowicz z kl. VII, III – Natalia Niedzielko z kl. VII. Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.

        Wszystkim zwycięzcom konkursów serdecznie gratulujemy! Przypominamy, że warto wziąć udział w takich przedsięwzięciach. Zyskuje się w ten sposób kolejną  pozytywną ocenę z języka polskiego, plastyki lub informatyki, ciekawą nagrodę oraz pochwałę skierowaną do rodziców.

Oprac. Emilia Twardowska

Moje ulubione książki – Prezentacje wykonał Mateusz Białous

fot. Wiktoria Kuklińska kl. VII i Emilia Twardowska

 

Możesz również polubić…

Skip to content