KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2022 r.
(podstawa prawna: §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3

Ferie zimowe:

23 stycznia – 5 lutego 2023 r.:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4

Wiosenna przerwa świąteczna

06-11 kwietnia 2023 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5.

 Egzamin ósmoklasisty

23 maja 2023 r.
24 maja 2023 r.
25 maja 2023 r.

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: w szkole podstawowej (święta państwowe i kościelne)

14 października 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej
01 listopada 2022 r. – Wszystkich Świętych
11 listopada 2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości
1 stycznia 2023 r. – Nowy Rok
6 stycznia 2023 r. – Święto Trzech Króli
3 maja 2023 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja
08 czerwca 2023 r. – Boże Ciało
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

7.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.W tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

31 października 2022 r. (poniedziałek)

02 maja 2022 r. (wtorek)

04-05 maja 2023 r. (czwartek, piątek)
17 czerwca 2022 r. (piątek)
19 czerwca 2022 r. (piątek)
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt.2 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póź. Zm.)

8

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9

Ferie letnie

 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Skip to content