KALENDARZ SZKOLNY 2021/2022

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2021 r.
(podstawa prawna: §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
3 Ferie zimowe: 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
4 Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
5.  Egzamin ósmoklasisty 24 maja 2022 r.
25 maja 2022 r.
26 maja 2022 r.

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).
6 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: w szkole podstawowej (święta państwowe i kościelne)  (podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
14 października 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej
01 listopada 2021 r. – Wszystkich Świętych
11 listopada 2021 r. – Narodowe Święto Niepodległości
1 stycznia 2022 r. – Nowy Rok
6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli
3 maja 2022 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja
16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
7. Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.W tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica) 12 listopada 2021 r.(piątek)
07 stycznia 2022 r. (piątek)
02 maja 2022 r. (poniedziałek)
17 czerwca 2022 r. (piątek)
23 czerwca 2022 r. (czwartek)
(podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt.2 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póź. Zm.)
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
9 Ferie letnie  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Skip to content