Wojewódzki Konkurs Literacki pt. „Wiersze do szuflady”

Zapraszamy uczniów klas II -VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego do napisania samodzielnie
wiersza (białego lub rymowanego) na dowolny temat.

Praca twórcza musi być napisana własnoręcznie. Może być ozdobiona rysunkiem.
Termin dostarczenia wierszy upływa 15 grudnia 2022 r.  (Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę).
Prace należy wysyłać jedynie drogą elektroniczną na adres mailowy sp43wierszezszuflady@gmail.com.
Do każdej pracy powinien być dołączony wypełniony formularz stanowiący załącznik do regulaminu

dostępnego na stronie internetowej organizatora:
https://sp43.edu.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-wojewodzkim-konkursie-literackim-wiersze-z-szuflady-2022.html
W powyższym regulaminie opisano sposób przygotowania maila, który będzie kwalifikował pracę
do konkursu
.

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Jeśli jeden opiekun przesyła prace kilku uczniów
– każda praca powinna być wysłana w oddzielnym mailu.

 

Jury – w składzie:
Zofia Olek-Redlarska, Katarzyna Janowicz-Timofiejew, Krystyna Gudel i Regina Kantarska-Koper – poetki, Grażyna Knap – bibliotekarka Książnicy Podlaskiej w Białymstoku,
Anna Kowalewska – specjalistka do spraw Public Relations –
będzie oceniało prace w trzech kategoriach: klasy II – IV, klasy V – VI, klasy VII – VIII,
a w ocenie weźmie pod uwagę:
treść i formę (oryginalność, kreatywność), samodzielność, estetykę zapisu i wykonania pracy.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
Dorota Jabłońska, Elżbieta Danieluk
tel. 789-429-782, 

Wiersze do szuflady – regulamin

Możesz również polubić…

Skip to content