Od 02 stycznia 2023 r. następuje zmiana zasad finansowania żywienia dzieci.

Uwaga!

Od 02 stycznia 2023 r. następuje zmiana zasad finansowania żywienia dzieci. Część kosztów żywienia została „przeniesiona” na Szkołę – Rodzice pokrywają jedynie koszt tzw. „wsadu do kotła”. Pozostałe koszty pokrywa Szkoła.

Od 02 stycznia koszt jednostkowy obiadów wynosi:

  1. cały obiad        – 8,90 zł
  2. II danie   – 6,40 zł
  3. zupa                   – 2,50 zł.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W dalszym ciągu Rodzice w terminie wskazanym przez Szkołę (najczęściej do 20 każdego miesiąca, w grudniu do 22) wpłacają na konto firmy CENTROKOM należną za obiad kwotę, a u osoby odpowiedzialnej za wydawanie obiadów przedkładają dowód wpłaty.

Obiady Szkoła zamawia dopiero po opłaceniu ich przez Rodziców.

Wpłaty należy dokonać na numer konta bankowego spółki Centrokom:

Centrokom sp. z o.o., ul. Goniądzka 58, 16-150 Suchowola, BOŚ, nr konta: 09 1540 1216 2054 9093 7501 0001.

Tytuł wpłaty: nazwisko i imię ucznia, obiady w miesiącu… (np. Jan Kowalski, obiady w miesiącu styczeń 2023 r.)

Możesz również polubić…

Skip to content