Konkurs pt. „Wolni od nałogów”

W dniu 16 grudnia 2021r. odbył się zorganizowany przez pedagogów szkolnych Bogusławę Juchniewicz i Joannę Maciejewską konkurs o tematyce profilaktyki uzależnień: „Wolni od nałogów” Pani Danuta Wojewnik była patronką konkursu plastycznego pod tym samym tytułami.

Do udziału w nim zaprosiliśmy wszystkich uczniów z klas IV -VIII naszej szkoły. Przedmiotem konkursu było napisanie testu wiedzy oraz  stworzenie pracy, której głównym tematem była profilaktyka uzależnień, dowolnym formacie, wykonanej wybraną przez uczestników techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów przyrodniczych.

Głównymi celami konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do działania na miarę ich możliwości i umiejętności,wspieranie podejmowanych przez dzieci i młodzież działań profilaktycznych, opracowanych i realizowanych przez ww. oraz wspieranie czynników chroniących przed sięganiem po środki zmieniające świadomość poprzezkształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości; – promocję stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków i przemocy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom

Konkurs wiedzy:

Klasa IV

1 miejsce: W. Miszczuk

2 miejsce : E. Małdażys, P. Piekarska, A. Pietrzeniec

Klasa V

1 miejsce: N Niedzielko

2 miejsce:W. Syper

3 miejsce: M. Hrehorowicz, M. Tarasiewicz

Klasa VI

1 miejsce:  P. Węglicki

2 miejsce:K. Krysztofik

3 miejsce: M. Czerwiński

Klasa VII

1 miejsce: W. Szczytko

2 miejsce :B. Skok

3 miejsce: W. Kulmacz

Klasa VIII

1 miejsce: M. Czerwiński

2 miejsce : K. Stankiewicz

3 miejsce: G. Sulik

W konkursie plastycznym przyznano następujące miejsca:

1 miejsce: P. Węglicki klasa VI

2 miejsce :P. Piekarska klasa IV

3 miejsce: KamilaKarbowska i Karolina Karbowska klasa VI

 

A Juchniewicz

Maciejewska

Wojewnik

 

Możesz również polubić…

Skip to content