„Czytanie jest the best! – etap wojewódzki konkursu

      Uczennica z klasy IV Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze,  Anita Pietrzeniec, została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno –Czytelniczego pt. „Czytanie jest the best!” organizowanego przez Fundację „Sąsiedzi”, Radę Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Białymstoku oraz Szkołę Podstawową nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku. Konkurs adresowany był  do uczniów wszystkich typów szkół Białegostoku i powiatów, organizowany  w ramach IX Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku. Konkurs wspierał biblioteki szkolne w realizacji celu dotyczącego upowszechniania czytelnictwa i kształtowania kompetencji czytelniczych  uczniów, miał na celu rozwijanie zainteresowań współczesną literaturą dziecięcą i młodzieżową. Opiekunem szkolnym konkursu była pani Emilia Światkowska. W jury konkursu na etapie wojewódzkim zasiedli pracownicy Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku.

     Na konkurs wpłynęły łącznie 243 prace:
107 w kategorii „A” – klasy I – III szkoły podstawowej,
70 w kategorii „B” – klasy IV – VI szkoły podstawowej,
52 w kategorii „C” – klasy VII – VIII szkoły podstawowej,
14 w kategorii „D” – szkoły ponadpodstawowe.

      Uczestnicy należący do kategorii wiekowej „B” – klasy IV-VI szkoły podstawowej, do której to kategorii zaliczała się Anita, mieli za zadanie wykonanie ilustracji do książki autora wybranego spośród listy. Znaleźli się na niej tacy autorzy książek dla dzieci jak: Grzegorz Kasdepke, Barbara Kosmowska, Marcin Pałasza, Renata Piątkowska, Tomasz Samojlik, Agnieszka Suchowierska, Agnieszki Tyszka. Praca miała być wykonana techniką dowolną na kartce formatu A4. Anita wybrała książkę Barbary Kosmowskiej pt. „Dziewczynka z parku” i wykonała do niej ilustrację używając technik łączonych, czyli wyklejania, malowania farbami oraz rysowania kredkami.

     31 maja 2022 r. Anita Pietrzeniec wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku podczas Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy pod nazwą „Inspiracje czytelnicze I edycja w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku”. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane najpierw w ,,Galerii na Złotej” w budynku CEN oraz w wybranych filiach Książnicy Podlaskiej (Filie nr 7 i 8), potem w SP 43 w Białymstoku. Prace wyróżnione można było obejrzeć w wersji elektronicznej podczas uroczystości rozdania nagród oraz na stronie BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia.

Oprac. Emilia Świątkowska

Dyplom – czytanie jest the best

Oprac. Emilia Świątkowska

Możesz również polubić…

Skip to content