Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w Lekcjach z ZUS, Olimpiadzie, Projekcie i konkursie.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2021/2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie ,,Lekcje z ZUS”.

W kwietniu 2020 roku Olimpiada zyskała status olimpiady tematycznej (zawodowej).

Od roku szkolnego 2021/2022 laureaci i finaliści Olimpiady będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05 „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”. Sukcesy uczniów w olimpiadach, które zwalniają z części egzaminu zawodowego, są wysoko punktowane w ogólnopolskich rankingach szkół ponadpodstawowych. Dlatego też sukces uczniów oznacza sukces szkoły.

Adresatami Olimpiady są uczniowie czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, którzy w roku zgłoszenia do Olimpiady mają mniej niż 20 lat. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych
w szczególności realizujących indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Zajrzyj na fanpage naszej Olimpiady

Projekt ,,Lekcje z ZUS” składa się z 4 lekcji. Zapewniamy materiały dydaktyczne i wsparcie merytoryczne.

Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

zgłoszenia szkół do udziału w Olimpiadzie: do 29 października 2021 r.

  • I etap Olimpiady (szkolny): 23 listopada 2021 r.
  • II etap Olimpiady (wojewódzki): 11 stycznia 2022 r.
  • III etap Olimpiady (ogólnopolski): 8 kwietnia 2022 r.

UWAGA! Dopuszczamy możliwość, że dany etap przeprowadzimy zdalnie przy użyciu wybranej platformy internetowej.

Prosimy o kontakt w sprawie organizacji zajęć ,,Lekcje z ZUS” z Moniką Michałowską 85 7486650, monika.michalowska@zus.pl

Więcej o projekcie „Lekcje z ZUS”.

Aktualna lista uczelni, które przyznają indeksy albo dodatkowe punkty dla finalistów Olimpiady ZUS (plik xlsx 18kb).

  • Regulamin olimpiady edycja 2021/2022

Pobierz „Regulamin olimpiady edycja 2021/2022” (doc, 293KB)

  • Zał. 1 harmonogram 2021/2022

Pobierz „Zał. 1 harmonogram 2021/2022” (xls, 39KB)

  • Zał. 4 karta zgłoszenia szkoły 2021/2022

Pobierz „Zał. 4 karta zgłoszenia szkoły 2021/2022” (doc, 30KB)

 

Zapraszamy do udziału w projekcie i olimpiadzie.

Możesz również polubić…

Skip to content