W związku z koniecznością przebywania w domach i prowadzenia lekcji zdalnie, zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE, DRODZY UCZNIOWIE

W związku z koniecznością przebywania w domach i prowadzenia lekcji zdalnie, zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

1. Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?
Dziecko powinno mieć swoje ciche miejsce do pracy, żeby nic nie rozpraszało uwagi i skupienia dziecka.
Zachęcamy do podjęcia przez dziecko trudu samodzielnej pracy w domu, aby w miarę możliwości nie korzystało z pomocy rodziców.
Powinno ono nauczyć się wytrwałości i przyzwyczaić, że nie wszystko od razu się udaje. Najważniejszy jest jego wysiłek w dążeniu do celu.
Spokojne miejsce do pracy:
Miejsce pracy dziecka ma szczególne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Powinno być tak dostosowane do potrzeb dziecka, żeby dobrze się w nim czuło. Muszą być przy tym spełnione pewne warunki:
 Miejsce pracy powinno być jasne, dobrze oświetlone – najlepiej, jeśli światło pada z lewej strony stołu czy biurka (należy brać pod uwagę, którą ręką dziecko pisze).
 Biurko/stół i miejsce do siedzenia muszą być dopasowane do wzrostu dziecka.
 Miejsce pracy powinno być uporządkowane. Zabawki czy podręczniki, których dziecko nie potrzebuje przy odrabianiu lekcji, powinny być sprzątnięte z biurka/stołu.
 Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze być pod ręką.
 Wskazane jest prowadzenie terminarza, w którym dziecko może zapisać daty przekazywania prac.
Reguły ułatwiające naukę i pracę:
• Dziecko odrabia lekcje samodzielnie.
• Oglądanie telewizji czy słuchanie radia nie jest wskazane podczas odrabiania lekcji.
• Wszystkie karty pracy wkładane są do segregatora czy teczki. Uporządkuje to pracę dziecka.
• Po odrobieniu lekcji wszystkie przybory wracają na swoje miejsce.
• Należy ustalić z dzieckiem określony porządek materiałów do nauki z poszczególnych przedmiotów. Zaczynamy od zadań trudniejszych.
• Jeśli dziecko czuje się zmęczone lub znużone uczeniem się, należy zrobić krótką przerwę i pozwolić mu wykonać kilka ćwiczeń oddechowych i rozciągających.
• Na zakończenie: konsekwentnie przestrzegać tego, żeby dziecko najpierw odrobiło lekcje, a potem poświęciło swój czas na ulubioną zabawę lub inne czynności.
Dziecko nie będzie z własnej inicjatywy wprowadzało w życie i przestrzegało tych reguł. To do Was DRODZY RODZICE należy ten obowiązek, żeby go dopingować i towarzyszyć mu przez jakiś czas w utrwalaniu tych zasad.
2. Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?
– zanim dziecko zacznie odrabiać lekcje, rodzic powinien omówić z nim, co ma do zrobienia;
– niech dziecko w obecności rodzica zapozna się z zadaniem i oceni czy jest w stanie samodzielnie je wykonać, czy będzie potrzebowało pomocy;
– rodzic może spróbować wytłumaczyć zadania, ale też zawsze może liczyć na pomoc ze strony nauczyciela;
– dziecko samodzielnie podejmuje próbę odrobienia lekcji – większa też będzie jego satysfakcja;
– jeśli dziecko, mimo ustaleń, ciągle prosi o pomoc, narzeka czy płacze, niech rodzic stara się nie ulegać, jedynie dodać mu odwagi i przypomnieć o ustaleniach (szczególnie dotyczy dzieci młodszych);
– jeśli rodzic stwierdzi, że dziecko często lub stale ma problemy ze zrozumieniem poleceń, powinien porozmawiać z nauczycielem.
3. Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
– komputer, z którego korzysta dziecko w domu, powinien być zabezpieczony
oprogramowaniem antywirusowym;
– komputer dziecka powinien mieć utrudniony dostęp do treści niepożądanych oraz
dających możliwość pełnej kontroli nad komputerem;
– dziecko powinno mieć możliwość korzystania z Internetu wyłącznie pod
kontrolą rodzica;
– w trakcie zajęć dziecko ma obowiązek przestrzegać określonych zasad;
-przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo poznanych osób;
– nie przekazywać danych osobowych;
– nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody rodzica;
– nie korzystać z komunikatorów bez zgody i wiedzy rodzica;
– nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików bez zgody i
wiedzy rodzica;
– nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku
komputera;
– w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do rodzica o pomoc;
– wszystkie incydenty, które rodzic uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić
odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw
internetowych.
• Zachęcamy wszystkich uczniów, aby ucząc się w domu, korzystali z następujących, pomocnych stron internetowych:
 https://epodręczniki.pl/
 https://www.gov.pl/
 https://cke.gov.pl/ oraz strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne
 innych stron i platform edukacyjnych,
 materiałów edukacyjnych telewizji i radia publicznego,
 materiałów przesyłanych przez nauczycieli.
Pamiętajcie DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE obecnie wszystkim jest trudno i ciężko realizować swoje obowiązki, ale mamy nadzieję, że dołożycie wszelkich starań, aby ten czas wykorzystać mądrze i poświęcić go na naukę i zdobywanie wiedzy.

Możesz również polubić…

Skip to content