Informacje dla rodziców na temat przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Treści programowe zajęć WDŻ są przeznaczone do realizacji w pięciu klasach: od IV do VIII. Ich realizacja stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami  wychowawczymi i profilaktycznymi  szkoły, a w szczególności:

– wspiera wychowawczą rolę rodziny,

– promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności tj. z uwzględnieniem wiedzy o rozwoju fizycznym, jak również psychicznym, emocjonalnym, społecznym i moralnym,

– kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne,

– wzmacnia charakter ucznia oraz kształtuje prawidłowe relacje rodzinne i społeczne.

Więcej informacji na temat zajęć z WDŻ dla uczniów szkoły podstawowej w plikach do pobrania, opracowanych na podstawie materiałów zaczerpniętych ze strony internetowej: https://www.ksiegarniarubikon.pl/materialy,27

Możesz również polubić…

Skip to content