O nas

Na Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Krasnymborze składa się:

– Przedszkole – 13 osób

– 4-latki – 3 osoby – 5-latki – 4 osoby – 6-latki – 6 osób

– Szkoła Podstawowa – 83 uczniów

– I – 5 uczniów – II – 5 uczniów – III – 13 uczniów – IV – 9 uczniów – V – 13 uczniów – VI – 8 uczniów – VII – 18 uczniów – VIII – 12 uczniów 

W szkole zatrudniono 18 nauczycieli.

  W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze przekształcił się w Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Krasnymborze. Organem prowadzącym dla szkoły jest samorząd terytorialny, czyli Gmina Sztabin.   Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze jest mgr inż. Barbara Kotarska. Szkoła zatrudnia 19 nauczycieli. Szkoła realizuje programy nauczania wpisane do rejestru i zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prowadzi też działania wychowawcze w oparciu o własny program wychowawczy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Proces edukacyjny ma na celu dobro dzieci i młodzieży, a przede wszystkim zapewnienie i zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym. Wszystkie prowadzone w szkole działania finansowane są z budżetu (MEN) państwa Jesteśmy szkołą, w której wspieramy dzieci w ich rozwoju poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę, uczymy i przygotowujemy do życia, nie odbierając dzieciństwa, radości i humoru. Zapewniamy klimat zaufania, akceptacji i wolności, dzięki czemu pomagamy naszym uczniom odkrywać i wzmacniać ich mocne strony. Umożliwiają nam to programy projakościowe, programy współfinansowane przez Unię Europejską, różnorodne warsztaty, kształtujące i rozwijające osobowość naszych uczniów. Aktywnie uczestniczymy w życiu osiedla, a także intensywnie współpracujemy z instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży. Starając się stwarzać warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz realizując ich pasje i marzenia kierujemy się następującymi zasadami: • dostrzegamy w każdym uczniu jego zdolności i umacniamy wiarę w siebie, • dostosowujemy ofertę edukacyjną do każdej grupy wiekowej, jak i indywidualnych możliwości ucznia, • inspirujemy do twórczego rozwoju, • zachęcamy uczniów do sprawdzania swoich wiadomości i umiejętności poprzez udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych w szkole i poza nią, • zachęcamy dzieci i młodzież do tworzenia ceremoniału i tradycji szkoły, • propagujemy nowoczesne metody nauczania, • zapewniamy bezpieczeństwo, • wspomagamy rodziców naszych uczniów w procesie wychowawczym. Wszelkie nasze działania służą kształtowaniu sfery intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej młodego człowieka. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie i rozwój kolejnych pokoleń mieszkańców Krasnegoboru.
Skip to content