DOKUMENTY SZKOLNE

Ceremoniał pobierz
ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ 2017-2018 pobierz
Statut pobierz
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY pobierz
ZARZĄDZENIE NR 335/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sztabin pobierz
Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. pobierz