Autor: Szkoła Podstawowa w Krasnymborze

Konkurs biblioteczny na prezentację multimedialną „Moje plany na przyszłość”

Konkurs biblioteczny na prezentację multimedialną „Moje plany na przyszłość” z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu           25 stycznia 2021 roku został ogłoszony przez bibliotekę szkolną konkurs na prezentację multimedialną pod tytułem „Moje plany na przyszłość”....

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu. Honorowy Patronat nad Konkursem...

Projekt „Akademia Otwartego Umysłu”

  Projekt „Akademia Otwartego Umysłu” RPPD.03.01.02-20-0410/19 Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze realizuje projekt pt. „Akademia Otwartego Umysłu” nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje...

Dla Babci i Dziadka

 Z lekkim opóźnieniem, ale bardzo gorąco przedszkolaki uczciły Dzień Babci i Dziadka.          Odświętnie ubrane przedstawiły program artystyczny złożony z wierszy i piosenek dla najwspanialszych osób na świecie – najdroższej Babci i najukochańszemu Dziadkowi....

Święta tuż tuż…

Święta tuż tuż…           Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Tradycyjnie w ostatnim dniu przed feriami dzieci prezentują krótki program artystyczny. W tym roku był to piątek 18 grudnia.           Przedszkolacy przyszli odświętnie...

Skip to content