RADA     PEDAGOGICZNA      

 

                                               

Lp.

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Przedmiot:

1.

 Barbara Kotarska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze

informatyka, zajęcia komputerowe

2.

Grażyna Anuszkiewicz

wychowawca kl. III SP

edukacja wczesnoszkolna

3.

Alicja Augustynowicz

wychowawca kl. VIII SP

j. polski,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja

4.

Ewa Białous

 

fizyka, technika, zajęcia techniczne

5.

Maria Romanowska

 

matematyka

6.

Małgorzata Dawidowicz

wychowawca kl. III Gim.

Historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, religia

7.

Bogusława Anna Juchniewicz

wychowawca kl. VII SP

wychowanie fizyczne, pedagog   

8.

Lilia Kuleszewicz

wychowawca kl. IV S.P.

j. angielski, j. rosyjski, świetlica szkolna

9.

Joanna Maciejewska

wychowawca kl. V SP

j. polski, pedagog

10.

Małgorzata Milewska

wychowawca kl. I SP

edukacja wczesnoszkolna

11.

Urszula Pastewska

wychowawca kl. II SP

edukacja wczesnoszkolna, informatyka, j. angielski

12.

Katarzyna Diana Radziewicz

wychowawca 4, 5, 6-latków 

wychowanie przedszkolne, pedagog

13.

Emilia Świątkowska

 bibliotekarz 

biblioteka

14.

Danuta Wojewnik

wychowawca kl. VI SP

religia, zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka

15.

Mariola Juchniewicz

 

geografia, j. rosyjski

16.

Zdzisław Pawłowicz

 

chemia

17.

Arkadiusz Maciejewski

 

edukacja dla bezpieczeństwa, przyroda, doradztwo zawodowe

18.

Anna Tomaszewska

 

biologia