KALENDARZ SZKOLNY 2019/2020


1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


02 września 2019 r.
(podstawa prawna:

 
§2
ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.
1603).


 

2

Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2019 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


 

3

Ferie zimowe:

20 stycznia – 2 lutego 2020 r.:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4

Wiosenna przerwa świąteczna


09 – 14 kwietnia 2020 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


 

5.

 Egzamin ósmoklasisty

 

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r.

(podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);


§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).


 

6

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
 w szkole podstawowej
(święta państwowe i kościelne)

 

 (podstawa prawna:
§ 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)
 01 listopada 2019 r. (piątek)

11 listopada 2019 r. (poniedziałek)
01 stycznia 2020 r. (środa)

06 stycznia 2020 r. (poniedziałek))

01 maja 2019 r. (piątek)


 

 (podstawa prawna:
§ 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.


 

7.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5
października 2010 r.

W tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńcze
(czynna świetlica)


02- 03 stycznia 2020 r. (czwartek – piątek)
12 czerwca 2020 r. (piątek)

(podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 5 października 2010 r.

§5 pkt.2 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U.
Nr 46, poz. 432, z póź. Zm.)


 

8

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


26 czerwca 2020 r.
(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


 

9

Ferie letnie

 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603).