DOKUMENTY SZKOLNE       

 

 

Ceremoniał pobierz
R O C Z N Y P L A N  D Z I A Ł A Ń  2017-2018 pobierz
Statut pobierz
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY pobierz
ZARZĄDZENIE NR 335/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sztabin pobierz
Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży  w woj. podlaskim. pobierz