BIBLIOTEKA O bibliotece

 

O bibliotece
Gazetka biblioteczna
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO
Program „Czytające przedszkola” w ramach Kampanii czytania „Cała Polska czyta dzieciom”
Działania biblioteki w roku szkolnym 2018/2019
Działania biblioteki w roku szkolnym 2017/2018
Działania biblioteki w roku szkolnym 2015/2016
Działania biblioteki w roku szkolnym 2014/2015
Biblioteka przyjazna dzieciom
Czytam, więc wiem

 

Konkurs „Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela”.

Organizatorem Konkursu było Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodkiem Doskonalenia w Łomży, Biblioteką Pedagogiczną w Łomży, Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku,


Uczestnictwo w Konkursie polegało na samodzielnym opracowaniu i przesłaniu materiału edukacyjnego (film, prezentacja, materiały audio, materiały interaktywne, scenariusz itp.) do wykorzystania w trakcie zajęć edukacyjnych.

Cel konkursu:
1. Zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania narzędzi TIK do wspomagania dydaktyki oraz promocja nowoczesnych metod nauczania.
2. Opracowanie materiału edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK
3. Opublikowanie materiałów edukacyjnych w zasobach Podlaskiej Platformy Edukacyjnej zwanej dalej (PPE)
Czas Trwania Konkursu
Konkurs rozpoczynał się w dniu 10 kwietnia 2017 r. i kończył się w dniu 25 maja 2017 r.
Konkurs odbył się jednoetapowo.
Do opracowania materiału edukacyjnego można było wykorzystać dowolne oprogramowanie komputerowe oraz dostępne aplikacje.
Przesłany materiał edukacyjny powinien był zostać udostępniony z licencją Creative Commons typu CC-BY lub CC-BY-NC
Nauczyciel mógł zgłosić do konkursu kilka prac wcześniej niepublikowanych
Pracę konkursową należało przesłać na nośniku CD/DVD/blu ray na adres CEN w Białymstoku ul. Złota 4, 15-016 Białystok wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Do rozstrzygnięcia konkursu zostało powołane jury, w skład którego weszli: Wojewódzki Koordynator PPE, przedstawiciele: Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodka Doskonalenia w Łomży, Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.
2. Jury Konkursu dokonało wyboru najlepszych materiałów edukacyjnych
3. Przy wyborze prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę:
a. zgodność z wymaganiami określonymi niniejszym Regulaminie,
b. atrakcyjność edukacyjną pomysłu,
c. merytoryczną poprawność,
d. oryginalność pracy,
e. sposób przekazania wiedzy i przydatność materiału podczas zajęć edukacyjnych,
f. walory estetyczne i kompozycyjne.
4. Informacja o przyznaniu nagród laureatom została ogłoszona podczas konferencji podsumowującej konkurs oraz opublikowana na stronie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

Emilia Świątkowska, nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze, przygotowała 3 prezentacje w programie Prezi oraz film animowany w programie Crazy Talk Animator 3 i zdobyła wyróżnienie w konkursie. Wszystkie prace będą dostępne do pobrania na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej.

http://crtd.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosciiwydarzenia_1/woswiacie/fotorelacja-z-konferencji-podlaska-platforma-edukacyjna-i-wspolczesne-trendy-e-edukacji.html

http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=node/3432


 

 

Wpływ samotności na życie ludzkie na podstawie doświadczeń bohaterów naszych lektur  zobacz prezentacje

 

Konkursy biblioteczne 2014/2015

- Konkurs plastyczny pt. „Moje ulubione zwierzątko z bajki” (kl. „0”-III Szk. Podst.) z okazji obchodów Dnia Postaci Bajek (listopad)
- Konkurs językowy dotyczący pt. „Piszę i mówię poprawnie” z okazji obchodów Miedzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (Gimnazjum) (luty)
- Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Moje ulubione strony intrernetowe” z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (kl. VI Szk. Podst., kl. I-III Gimn.)(luty)
- Konkurs czytelniczy ze znajomości książki Astrid Lindgren „Bracia Lwie Serce” (dla kl. IV-VI Szk. Podst.) z okazji obchodów Dnia Przyjaźni (czerwiec)


       

 

 

 

Biblioteka w Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
        Biblioteka to centrum życia kulturalnego szkoły. Tu odbywają się konkursy i kiermasze książek.

        Dzięki zgromadzonym książkom, czasopismom, zbiorom audiowizualnym, stosując właściwe sobie formy, metody i środki pracy biblioteka szkolna realizuje zadania szkoły.

 

Biblioteka czynna:


Poniedziałek: 7.40 -14.25
Wtorek: 7.40 -14.25
Środa: 7.40 -14.25
Czwartek: 7.40 -14.25
Piątek: 7.40 -13.30


Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza wszystkich czytelników do korzystania z jej zbiorów.

- Mamy dużą, przestronną wypożyczalnię
- Czytelnia została przekształcona w Multimedialne Centrum Informacyjne
- Czytelnicy mają do dyspozycji cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Oprócz naszych zbiorów uczniowie mogą korzystać z ogromnej ilości informacji znajdujących się w sieci.
- Dysponujemy księgozbiorem składającym się z ok. 11000 woluminów, 80 jednostek zbiorów specjalnych ( kasety wideo, magnetofonowe, CD-ROM-y)

Zbiory biblioteczne to:

- materiały informacyjne,
- podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
- lektury podstawowe i uzupełniające,
- literatura beletrystyczna,
- literatura popularnonaukowa,
- wydawnictwa albumowe,
- wydawnictwa z psychologii, pedagogiki i dydaktyki ,
- materiały audiowizualne,
- czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz dla nauczycieli.
W czytelni uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru podręcznego, a także z czasopism, których obecna liczba wynosi 25 tytułów.Konkursy biblioteczne 2012/2013

- Konkurs plastyczny pt. „Ulubiony bajkowy miś” (kl. „0”-III Szk. Podst.) z okazji obchodów urodzin książkowego misia (listopad)
- Konkurs czytelniczy ze znajomości książki Sempe, Gościnnego ”Mikołajek” (dla kl. IV-VI Szk. Podst.) (grudzień)
- Konkurs językowy dotyczący związków frazeologicznych pt. „Mieć w małym palcu” z okazji obchodów Miedzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (Gimnazjum) (luty)
- Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Bezpiecznie w Internecie” z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (kl. VI Szk. Podst., kl. I-III Gimn.)(luty)

- Nauczyciel bibliotekarz rozwija kulturę i zainteresowania czytelnicze poprzez:

 

1. udział w  konkursach czytelniczych:

2. udział w konkursach z użyciem multimediów

3. Zorganizowanie kiermaszu nowej taniej książki

4. współpracę z wychowawcami klas:

-  omawianie stanu czytelnictwa ( raz w miesiącu),

-  powołanie sekcji bibliotecznej pomagającej bibliotekarzowi w codziennych obowiązkach (oprócz tego informowanie wychowawcy o liczbie przeczytanych przez uczniów książek i o terminowości ich zwrotu)

 

 Prawa i obowiązki czytelników określone są w regulaminie biblioteki

1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom i innym
pracownikom szkoły, a także rodzicom
2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek
korzystać można

• wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa);
• czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory AV, CD, DVD);
• korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela)
3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Lektury podaje nauczyciel bibliotekarz
4. Jednorazowo wypożyczyć można pięć książek na

okres miesiąca, lekturę na dwa tygodnie.
5. Wypożyczone książki należy chronić przed
zniszczeniem i zagubieniem
6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę,
musi odkupić taką sama lub inną wskazaną
przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości
odpowiadającej aktualnej cenie książki

zagubionej.
7. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza).
8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
9. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do uczniów, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu.

 oprac. E. Świątkowska

 

O bibliotece
Gazetka biblioteczna
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO
Program „Czytające przedszkola” w ramach Kampanii czytania „Cała Polska czyta dzieciom”
Działania biblioteki w roku szkolnym 2012/2013
Działania biblioteki w roku szkolnym 2013/2014
Działania biblioteki w roku szkolnym 2014/2015
Działania biblioteki w roku szkolnym 2015/2016
Biblioteka przyjazna dzieciom
Czytam, więc wiem